Paweł Marek Jakubowski

Profesor doktor habilitowany, konserwator dzieł sztuki.

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.
Prowadzi Pracownię Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Paweł Marek Jakubowski jest autorem publikacji dotyczących problemów związanych z konserwacją i aranżacją zabytkowych wnętrz. Wykonuje duże, kompleksowe prace konserwatorskie i malarskie oraz projektowe m.in.: kościołów w Brańszczyku, Różanie, Komorowie k. Ostrowii Maz., Radzyminie k. Płońska, Sieluniu, Ostrołęce. W Warszawie: prace konserwatorskie i aranżacyjne fasady neogotyckiej kamienicy Władysława Ławrynowicza (Al. Ujazdowskie 22), transfer i konserwacja malowideł postsecesyjnych z dawnej podwarszawskiej rezydencji do Muzeum Warszawy, restauracja Pokojów Chińskich i Myśliwskich w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, konserwacja, restauracja oraz aranżacja wystroju malarskiego wnętrza dawnego żydowskiego domu modlitwy w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52, prace konserwatorskie polegające na transferze malowideł ze ścian Pokoju Grafików Wydawnictwa Iskry do Muzeum Warszawy.

Obecnie kieruje projektem: Konserwacja i restauracja oraz rekonstrukcja fresków autorstwa Sebastiana Ecksteina w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem oraz prowadzi prace konserwatorskie polegające na przeniesieniu malowidła ściennego Żydzi modlący się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie w sali zachodniej dawnej modlitewni żydowskiej w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ulicy Targowej 50/52 w Warszawie.

W dorobku ma również siedem indywidualnych wystaw malarstwa oraz udział w wielu wystawach zbiorowych.


http://wkirds.asp.waw.pl/pracownia-konserwacji-i-restauracji-malarstwa-sciennego/
http://www.solidarnosc.asp.waw.pl/index.php?page=personalia&p=pj