Targowa 50/52- Muzeum Warszawskiej Pragi

Paweł Marek Jakubowski -  Projekt kolorystyki elewacji